T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Bilecik İl Halk Kütüphanesi

Misyon ve Vizyon

Misyon

Cins, yaş, ırk, milliyet, dil, din, eğitim, kültür, sosyo-ekonomik düzey ve politik görüş farkı gözetmeden, her türlü kütüphane materyalini, çeşitli kültür ürünlerini ve bilgiyi vatandaşların hizmetine ücretsiz sunmak, ömür boyu eğitim ve özgür zaman değerlendirme olanağı vermek, toplumun ekonomik, sosyal, eğitsel kültürel ve teknik kalkınmasının gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktır. 

Vizyon

Ulusal ve uluslararası bilgi üretiminin ve evrensel bilgi akışının vazgeçilmez unsuru olmak, eğitimi destekleyecek şekilde yayın koleksiyonunu sürekli yenilemektir. Yaşam boyu öğrenebilen bireyler için başlıca başvuru merkezi olmaktır. Hizmette ve meslek anlayışında en üst standartlara ulaşmaktır.